Vodiči pozor! Pod Strečnom vás čaká dopravné obmedzenie STREČNO

Polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku cesty III/2087 v úseku pod mostom ev. č. 18-266 v k. ú. Strečno v súvislosti realizáciou stavby „I/18 Strečno – most 266, rekonštrukcia mosta“.

Bude uzavretá vždy polovica cesty pod mostom ev. č. 18-266, v nevyhnutných prípadoch bude premávka na dobu max. 10 minút zastavovaná úplne.

Dôvod uzávierky: realizácia stavby „I/18 Strečno – most 266, rekonštrukcia mosta“

Termín uzávierky: 10. júna – 10. novembra 2019

Dĺžka uzávierky: max. 40 metrov

Cestná premávka bude na ceste III/2087 (pod mostom) počas jednotlivých etáp (pravá, ľavá polovica resp. stred podjazdu) dopravnými značkami a zariadeniami vedená striedavo po voľnej polovici mostného objektu o šírke min.3,0m (+1,0m koridor pre chodcov) s reguláciou dopravy cestnou svetelnou signalizáciou (v prípade potreby zabezpečí zhotoviteľ reguláciu náležite vystrojenými a poučenými osobami), výnimočne v nevyhnutných prípadoch bude premávka na interval max.10 min zastavená regulovčíkmi úplne.

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

Súvisiace články

Zatvoriť