Vodiči pozor: Tadiaľto len tak ľahko neprejdete POVAŽSKÁ BYSTRICA

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že dňa 18.05.2019 (sobota) v čase od 20.00 hod. do 22.15 hod. bude v meste Považská Bystrica úplná uzávierka miestnej komunikácie ul. Hviezdoslavovej (od ul. Okružnej po cestu II/517 ul. M. R. Štefánika - okružná križovatka pod diaľničnou estakádou D1) a čiastočná uzávierka na ceste II/517 v okružnej križovatke pod diaľničnou estakádou D1 (dopravné obmedzenie vnútorného jazdného pruhu uvedenej dvojpruhovej križovatky), z dôvodu konania športovo-rekreačného podujatia „VEREDA night run - nočný beh“.

V rámci úplnej uzávierky ul. Hviezdoslavovej bude doprava vedená po obchádzkových trasách v miestnej časti sídliska Stred a po cestách II/517 ul. M. R. Štefánika a I/61 ul. Štúrovej.

Pri čiastočnom dopravnom obmedzení kruhovej križovatky na ceste II/517, bude táto počas konania podujatia prejazdná v polovičnom jazdnom profile vonkajšieho jazdného pruhu, pričom na riadení cestnej premávky v tomto úseku sa budú spolupodieľať aj policajti ODI.

Dopravné obmedzenia budú vyznačené dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami. Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici motoristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedených úsekov pozemných komunikácií v meste Považská Bystrica dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny dopravu riadiacich príslušníkov PZ, ako aj osôb určených organizátorom podujatia.

Súvisiace články

Zatvoriť