Ministerstvo dopravy upozorňuje na odcudzenie predmetu s rádioaktívnym materiálom PODUNAJSKÉ BISKUPICE

V noci na dnes bol v Podunajských Biskupiciach z motorového vozidla odcudzený tzv. TROXLER. Ide o zariadenie na meranie hustoty materiálov, ktoré v sebe obsahuje rádioaktívny materiál (rádionuklid cézium Cs-137).

Vecou sa zaoberá aj Odbor radiačnej ochrany Ministerstva dopravy a výstavby ako povoľovací orgán prepravy rádioaktívnych materiálov. Zariadenie TROXLER je umiestnené v pevnom prepravnom boxe žltej farby, ktorý je označený znakmi rádioaktivity. Samotné zariadenie je v boxe dostatočne odtienené, avšak v prípade neoprávnenej manipulácie a pokusu o vybratie rádioaktívneho žiariča sa môže podstatne zmeniť radiačné riziko, čo môže spôsobiť ožiarenie osôb.

V prípade nálezu prepravného boxu alebo zariadenia, s ním nemanipulujte, neotvárajte ani sa nezdržujte v jeho blízkosti. Nález prosím oznámte na linke 158 a pohotovostnej službe radiačnej ochrany MDV SR na telefónne číslo 0918 657 879.

AUTOR: Pavol Konštiak

Novinár s dlhoročnými skúsenosťami v médiach.

Súvisiace články

Zatvoriť