ŠKANDÁL: Pokazené mäso z Poľska sa dostalo aj do našich škôl! SLOVENSKO

Toto je ale nehoráznosť. Pokazené poľské mäso sa malo dostať aj do prevádzky, ktorá dodáva výrobky pre najväčšie supermarkety. Ako dnes na tlačovej konferencii uviedla ministerka pôdohodpodárstva Gabriela Matečná, poľské mäso sa dostalo aj do školských jedálni.

Kontrolóri počas celej noci kontrolovali prevádzky, reštaurácie a zastavovali dodávky na cestách. Dôvod bol jednoznačný. Odhaliť pokazené mäso, ktoré sa dostáva z Poľska k nám na Slovensko.

Kontrolóri boli úspešní. „Naši inšpektori objavili mäso z poľského bitúnku u troch spracovateľov v Bardejove, Gaboltove a Bitovciach na východe Slovenska. Zároveň sa ukazuje, že v Poľsku sa tieto  nehrázne praktiky diali aj v ďalších šiestich bitúnkoch. Spotrebiteľom preto odporúčam zastaviť konzumáciu poľskej hovädziny, vzhľadom na to, že dôveryhodnosť poľských veterinárnych úradov je zdiskretitovaná,“uviedla ministerka Matečná.

V súvislosti s poľským škandálom, nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky cielenú kontrolu zameranou na bezpečnosť chladeného a zmrazeného mäsa. Úradné kontroly sa vykonávajú v miestach určenia zásielok, veľkoobchode a ďalej na úrovni maloobchodu vrátane ambulantného predaja. „Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nebola do súčasnej doby úradne informovaná o dodávkach hovädzieho masa z rizikových prevádzkarní z Poľska,“ vraví riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dostala oznámenie cez Systém rýchleho varovania od poľských kontrolných orgánov. V oznámení je uvedené, že bitúnok zodpovedný za nedodržanie predpisov ohľadne veterinárnych kontrol, bol uzavretý. „Poľské kontrolné orgány pokračujú v kontrolách, či sa mäso zo závodu dostalo aj na trh iných členských štátov. Zatiaľ bolo zistené, že mäso zo zvierat zabitých v období 10.– 14.1.2019 nebolo v čerstvom stave dodané do iných členských štátov. Štátna veterinárna a potravinová správa pokračuje naďalej v cielených kontrolách poľského mäsa na všetkých stupňoch výroby a obchodu,“ dodal Bíreš.

Išlo o 300 kg mäsa typu gulášové čiže odrezky a pod. Mäso skončilo v reštauráciach a školských jedálňach. Ministerstvo školstva sa vyjadrilo, že zabezpečovanie potravín pre školy je v kompetencii vedúcej školskej jedálne, riaditeľa a zriaďovateľa školy. „V danej veci je taktiež vhodné obrátiť sa na rezort pôdohospodárstva, ktorý spustil projekt národného potravinového katalógu – nástroja verejného obstarávania na nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov,“ informuje rezort školstva.

Súvisiace články

Zatvoriť