Zabíjanie zvierat: Polícia varuje na nebezpečnú látku NITRA/HLOHOVEC

Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality upozorňuje občanov a osobitne poľovnícku verejnosť, že od 04.03.2019 boli zaznamenané hromadné otravy poľovnej zveri a chránených druhov živočíchov v okresoch Nitra a Hlohovec.

Ako informuje polícia na svojej stránke: „V obidvoch prípadoch išlo o protiprávnu aplikáciu biocídov na poľnohospodárske pozemky (červeno zafarbené obilné zrná). Konkrétne boli tieto zrná rozmetané na poliach a boli voľne dostupné pre voľne žijúce zvieratá, ktoré ich začali konzumovať. V dôsledku použitého biocídu tieto zvieratá postupne uhynuli na vnútorné krvácanie, vrátane zvierat, ktoré takto otrávené jedince konzumovali.“

88 otrávených zvierat

Celkovo zatiaľ bolo zistených 88 otrávených zvierat. Predovšetkým išlo o zajacov poľných a okrem nich aj bažanty poľovné, srnce hôrne, myšiaky lesné a straka čiernozobá.

„V obidvoch prípadoch bolo začaté trestné stíhanie za prečin ohrozenie a poškodenie životného prostredia a v jednom prípade aj za trestný čin neoprávnené nakladanie s odpadmi,“ dodala polícia.

Výzva a upozornenie pre občanov

V tejto súvislosti Policajný zbor vyzýva občanov na primeranú opatrnosť pri pohybe po poľnohospodárskych poliach.

Výslovne upozorňuje, aby občania apatické a málo plaché zvieratá nechytali a akýkoľvek ich výskyt alebo úhyn zvierat bezodkladne ohlásili na č.158.

Súvisiace články

Zatvoriť