Zásady bezpečnej jazdy počas letného obdobia: Tieto rady si zoberte k srdcu BRATISLAVA

Nakoľko sa nezadržateľne blíži letná turistická sezóna a spolu s ňou aj školské prázdniny chce Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne účastníkov cestnej premávky upozorniť na skutočnosť, že jazda s vozidlom má počas letného obdobia svoje osobitosti, ktoré sú spojené najmä so zvýšenou záťažou organizmu počas horúcich letných dní a to najmä pri dlhých presunoch motorovými vozidlami na dovolenku, na rôzne rodinné výlety a pod.

V súvislosti s tým chce Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne dať vodičom niekoľko základných rád a upozornení:

 • pred jazdou na dlhšiu trasu je potrebné poriadne si odpočinúť,
 • uvedomte si riziko spojené s mikrospánkom v prípade dlhej trasy, ktorá Vás čaká po
  celodennej práci a snažte sa mu predísť,
 • urobte si po každých dvoch hodinách jazdy aspoň krátku, približne 15-minútovú
  prestávku,
 • nezabúdajte na dodržiavanie pitného režimu,
 • ak sa začnete cítiť unavení resp. ospalí, nájdite čo najrýchlejšie bezpečné miesto na
  státie,
 • zívanie, strata koncentrácie, objavujúce sa ťažkosti s udržaním otvorených viečok,
  vybočovanie Vášho vozidla z jazdného pruhu a pod. sú príznaky, ktoré Vás varujú
  pred mikrospánkom – neignorujte ich!
 • najlepším riešením pri únave je spánok. Vetranie otvorením okna, zvýšenie hlasitosti
  autorádia alebo krátke cvičenie Vám pomôže len v zanedbateľnej miere,
 • počítajte s väčším množstvom detí na cestách počas letných prázdnin a dovoleniek,
 • dávajte pozor na cyklistov a motorkárov, ktorých je na cestách veľa najmä počas
  víkendových dní a sú ľahko prehliadnuteľní,
 • počítajte s kolónami, zhustenou premávkou počas víkendov, v období striedania sa
  dovolenkových turnusov,
 • zvýšte svoju pozornosť pri vodičoch s „cudzími“ evidenčnými číslami na autách,
  nakoľko sa veľakrát horšie orientujú na miestach, ktoré nepoznajú,
 • pred jazdou na väčšie vzdialenosti si nechajte skontrolovať technický stav svojich
  vozidiel.

Špeciálnou a hlavne v letnom období početnou kategóriou účastníkov cestnej premávky
sú motocyklisti a cyklisti, ktorí však sú v premávke ľahko prehliadnuteľní a žiaľ vzhľadom
na konštrukciu motocykla či bicykla aj veľmi zraniteľní.

Práve z uvedeného dôvodu
chceme aj tejto kategórii vodičov pripomenúť niektoré zásady jazdy v letnom období:

Motocyklisti a cyklisti:

 • nepreceňujte svoje schopnosti a zároveň nepodceňujte silu motocykla,
 • počítajte s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky,
 • aj keď ste na hlavnej ceste, je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť pri
  prejazde križovatkami,
 • nejazdite na motocykli a rovnako i bicykli pod vplyvom alkoholu, alebo iných
  návykových látok,
 • predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné,
 • počas jazdy používajte reflexné prvky a bezpečnostnú výstroj, na hlave majte riadne
  upevnenú ochrannú prilbu, pričom doporučujeme cyklistom aj nad rámec zákona
  v záujme ochrany vlastného zdravia používať ochrannú prilbu aj počas jazdy v obci.

Na záver nezabúdame ani na chodcov, ktorí sú asi najzraniteľnejší účastníci cestnej
premávky, no taktiež môžu výraznou mierou prispieť k zníženiu rizika vzniku dopravnej
nehody s ich účasťou:

Chodci:

 • pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez
  nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať
  ani zastavovať. To platí rovnako na priechode pre chodcov i mimo neho,
 • nevstupujte na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na
  rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôžete bezpečne prejsť,
 • pri prechádzaní cez cestu použite priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,
 • používajte chodníky,
 • tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, choďte po ľavej krajnici, aby ste
  videli protiidúce motorové vozidlo,
 • za zníženej viditeľnosti majte pri chôdzi po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe
  viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,
 • vyvarujte sa chodeniu po ceste príp. v jej blízkosti pod vplyvom alkoholu.

Ohodnoťte daný článok:

Celkové hodnotenie

Loading ... Loading ...

Súvisiace články

Zatvoriť