Žilinského chirurga odsúdili za korupciu

Sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici dnes vyhovel žiadosti odsúdeného žilinského chirurga Jána Remšíka a podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti spojeného s výkonom lekárskeho povolania.

Trest zákazu vykonávať lekárske povolanie na jeden rok uložil súd Remšíkovi v novembri minulého roku za korupciu. S podmienečným upustením súhlasil aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Sudca zároveň stanovil pre lekára skúšobnú dobu na jeden rok.

Lekár sa priznal

Remšík priznal osem skutkov priamej a nepriamej korupcie a s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uzavrel dohodu o vine a treste. Dohodu 16. novembra 2017 schválil ŠTS a 55-ročnému lekárovi za pokračovací zločin prijímania úplatku a za prečin nepriamej korupcie uložil trest odňatia slobody na dva roky s podmienečným odkladom na tri roky. Zároveň mu určil peňažný trest dvetisíc eur a na jeden rok zakázal vykonávať lekárske povolanie.

Lekár využil zákonnú možnosť po polroku od právoplatnosti rozsudku požiadať o podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti. Lekárovu žiadosť podporil aj prokurátor. Podľa výpisu z registra trestov a priestupkov Remšík v danom období spáchal iba jeden dopravný priestupok a nebol odsúdený za iný trestný čin. V stanovenej lehote tiež uhradil peňažný trest dvetisíc eur.

Odsúdili aj spolupracovníkov

V novembri minulého roku rovnako po schválení dohody o vine a treste spolu s Remšíkom odsúdili na peňažné tresty aj 37-ročného Martina Šuštiaka z Mojša pri Žiline a 59-ročného Petra Ovčíka z Veľkého Rovného. Obaja spolupracovali s Remšíkom a sľúbili dať úplatky iným lekárom. Šuštiak prijal trest päťsto eur, Ovčík štyristo.

Lekár Ján Remšík pôsobil v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby ako chirurg ambulancie úrazovej chirurgie v priestoroch žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou. Orgány činné v trestnom konaní jeho korupčné správanie zadokumentovali v ôsmich prípadoch od novembra 2015 do januára 2016.

Od Martina Šuštiaka požadoval Remšík tristo eur pre prednostu kliniky v inom meste. Šuštiaka zároveň žiadal, aby lekárovi tejto kliniky sám dal tristo eur. Úplatky boli za to, že v zariadení poskytnú zdravotnú starostlivosť Šuštiakovej sestre. Od Petra Ovčíka žiadal Remšík úplatok dvesto a štyristo eur za vybavenie vyšetrenia a poskytnutie zdravotnej starostlivosti u dvoch lekárok špecialistiek v žilinskej nemocnici. Lekár Remšík ďalej priznal, že za lekárske vyšetrenie istého muža v decembri 2015 zinkasoval od jeho manželky Evy tristo eur. V tom istom mesiaci od inžiniera Juraja zobral päťsto eur za to, že vybaví vyšetrenie, operáciu a následnú hospitalizáciu jeho exmanželky v žilinskej nemocnici. V januári 2016 od toho istého inžiniera prevzal dvesto eur za vybavenie vyšetrenia a poskytnutie zdravotnej starostlivosti exmanželky na inom oddelení žilinskej nemocnice. Remšík za dvesto eur „loboval“ aj v prospech Zlatice H., pre ktorú vybavil vyšetrenie a poskytnutie zdravotnej starostlivosti na špecializovanom oddelení v žilinskej nemocnici.

Okrem lobovania v zdravotníckych zariadeniach vybavil Remšík za štyristo eur pre istého Jozefa pozitívny výsledok kontrolnej lekárskej prehliadky. Tú nariadila sociálna poisťovňa v súvislosti s prehodnotením Jozefovho zdravotného stavu, oprávňujúceho poberať invalidný dôchodok.

Súvisiace články

Zatvoriť